Đặt mua mẫu website

Tên sản phẩm

Đặt mua mẫu website

Mẫu website máy lọc khí 2

Mã số: #291 Phiên bản: 1.0 Mẫu thực tế: Dùng thử

Wordpress: 5.x.x, Bootstrap 4.x, Responsive, tối ưu seo, tối ưu tốc độ, tương thích với tất cả trình duyệt: IE11, Firefox, Safari, Chrome, Edge

Giá mẫu web

2.499.000 VND

Chọn gói hosting

  • Gói host cơ bản

    300.000 VNĐ
    Dung lượng: 500MB Băng thông: 10GB Tên miền: 1
  • Gói host chuyên dụng

    500.000 VNĐ
    Dung lượng: 1GB Băng thông: 20GB Tên miền: 1
  • Gói host nâng cao

    1.000.000 VNĐ
    Dung lượng: 2GB Băng thông: 50GB Tên miền: 2

Chọn host: Gói host chuyên dụng

Dung lượng: 1GB Băng thông: 20GB Tiên miền: 1 tên miền

Thời gian

Thành tiền

500.000 VNĐ

Chọn tiên miền

  • Tên miền nước ngoài

    250.000 VNĐ
    Đuôi tên miền: .com .org .net .info
  • Tên miền Việt Nam

    850.000 VNĐ
    Đuôi tên miền: .vn .com.vn .net.vn .info.vn

Tên miền:   Tên miền nước ngoài

Đuôi tên miền: .com .org .net .info

Thời gian

Thành tiền

250.000 VNĐ

Tổng chi phí

  • Giá Website: 2.499.000 VND
  • Giá Hosting: 500.000 VNĐ
  • Giá Domain: 250.000 VNĐ
Tổng: 3.249.000 VNĐ
Load more